28 Ιουν 2010

η κούπα του τοξότηκοίτα ώμο κάτω,  κοίτα ευθυγράμμιση, κοίτα πλάτη. καλά, δεν είναι ένα ποίημα;