30 Ιουλ 2012

Ευαγγελία σε ευχαριστούμε!Ευαγγελία σε ευχαριστούμε για την προσπάθειά σου !

Η Ελλάδα και 
το φως της
μέσα απ'το χαμόγελο και 
την παρουσία σου 
ήταν εκεί!