15 Μαΐ 2013

Πολυξένη Μπαρούνη!

όμως η
ζωή τραβά την
ανηφόρα, με
σημαίες και με
ταμπούρλα...

καλό Δρόμο Πολυξένη! και οοοοοοόλεεεεεεε!!!